Kvalitet och miljö

För oss på Fors har kvalitet och miljö alltid stått i fokus.

Våra slutkunder står i huvudsak att finna inom processindustrin – cellulosa-, pappers- och den kemiska industrin. Kunder som alla har högt ställda krav på kvalitet, funktionalitet och miljöhänsyn och som vi kontinuerligt för en nära dialog med för att hela tiden kunna utveckla vårt produktsortiment på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vi håller oss också ständigt ajour med nya rön på marknaden för att upprätthålla en hög kunskapsnivå och kunna välja rätt metod och teknik för respektive kunds räkning och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi uppfyller kraven enligt ISO 9001, ISO14001 samt tryckkärlsderektivet 2014/68/EU.

 

 mg 0706