REACH

Bakgrund

Den nya europeiska kemikalieförodningen REACH (Regulation European Community 1907/2006) trädde i kraft den 1 juni, 2007. REACH handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Det rör det flesta industrier. Syftet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö. Alla ämnen som produceras i eller importeras till EU, i mängder som överskrider 1 ton om året, måste registreras vid Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, i Helsingfors.

Fors Verkstäders förhållningssätt

Inom Fors Verkstäder har vi fastställt vilka roller och skydigheter företaget har, för att vi ska uppfylla kraven som ställs av REACH. Vi kommunicerar med våra leverantörer för att kunna leva upp till våra skyldigheter. Enligt REACH är Fors Verkstäder en så kallad ”nedströms-användare” av kemiska substanser. För att säkra våra leveranser av material till kunderna kommer vi ochså att fråga våra leverantörer om de ämnar förhandsregistrera och registrera alla de ämnen som de hanterar och som omfattas av REACH-förordningen. Om någon av dem inte avser att göra det kommer vi se oss om efter alternativa ämnen eller leverantörer.

För ytterligare information om REACH och ECHA se följande web-sidor:
http://www.echa.europa.eu/ och http://www.kemi.se/

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för REACH inom Fors Verkstäder
Thomas Körner, Fors Verkstäder AB
Ålyckevägen 7, 447 95 Vårgårda
Telefon: +46 (0)322-62 22 65,
E-post: thomas.korner@fors-verkstader.se