16 april 2012

Investering i ny CNC-svarv

2012-05-15

Fors Verkstäder gjorde nyligen en investering på 2,3 miljoner kronor i en ny CNC-svarv av märket EMCO HYPERTURN 45 från Cencema.

Den nya svarven har högpresterande huvud- och motspindlar, dubbelverktygssystem, vattenkylda spindelmotorer, dynamisk digital drift, värmestabil maskinkonstruktion och kompakta dimensioner.

212-05-15

Fors Verkstäder gjorde nyligen en investering på 2,3 miljoner kronor i en ny CNC-svarv av märket EMCO HYPERTURN 45 från Cencema.

Den nya svarven har högpresterande huvud- och motspindlar, dubbelverktygssystem, vattenkylda spindelmotorer, dynamisk digital drift, värmestabil maskinkonstruktion och kompakta dimensioner.

HYPERTURN 45 präglas av hög funktionalitet och tekniskt raffinemang och inspirerar på så vis användaren med sina valmöjligheter för bearbetning och ökad effektivitet.

HYPERTURN 45 karaktäriseras av sin stora flexibilitet och kan således användas även i de bredaste sektorerna med de största produktionskraven: Från generell mekanisk tillverkning, såsom legotillverkare och underleverantörer till bilindustrin där produktion ofta sker i stora kvantiteter, till precisionstillverkning inom tandteknologi eller smyckesindustri.

Investeringen ska ses som en satsning för att öka automatiseringen och därmed produktiviteten, och tanken är att maskinen ska köras obemannad för att ytterligare öka effektiviseringen i tillverkningen.