GDPR

ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras uppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i hela EU, och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

 


 

För oss på Fors Verkstäder är våra kunders förtroende en stor tillgång. Det är för oss viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med (EU) 2016/679,GDPR/Dataskyddsförordningen på ett tryggt och säkert sätt. Vi överlåter inga uppgifter till tredje part.

Du kan också besöka tillsynsmyndighetens webbplats för att läsa mer.

Den information vi registrerar är den vi får i samband med din förfrågan, beställning eller annan kontakt. Förutom informationen som rör ditt ärende registrerar vi kontaktuppgifter i form av namn, adress, mailadress och telefonnummer.

 

Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Du kan när som helst avsäga dig den informationen.

 

Fors Verkstäder AB, G. org.nr 556086-7680 är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Du har alltid rätt att på begäran ta del av de uppgifter vi har om dig och om någon uppgift är felaktig eller ofullständig vill vi gärna att du meddelar oss om detta så att vi kan rätta till det.

 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för i enlighet med denna information. Vi kommer att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagliga krav.

 

Om du önskar komma i kontakt med oss, når du oss lättast via mail.